Calculatie in relatie

Calculeren doe je als bedrijf altijd in relatie tot een wenselijk of benodigd rendement. Veel hoveniers calculeren in relatie tot hun opdrachtgevers, collega’s of leveranciers. Dat hierdoor vaak het wenselijk of benodigde niet wordt behaald is dan veelal een logisch gevolg.

Wat bedoel ik hiermee? Als je calculeert met de prijzen die collega’s hanteren ga je meestal in een neerwaartse spiraal. Je bent een opdracht misgelopen en je stelt je normen naar beneden bij. Je hoort indianenverhalen of belachelijk lage prijzen en je stelt je normen naar beneden bij. De opdrachtgever vindt het altijd te duur, dus je stelt je norm naar beneden bij.je hebt geen tijd voor nacalculatie dus je hebt geen idee wat nu eigenlijk je norm is. Eind van het jaar is het jaar voorbij en vaak krijg je dan 6-9 maanden later van je boekhouder/accountant de jaarrekening gepresenteerd. Viel wat tegen of viel wat mee. Als het toch wat tegenviel wellicht de norm iets omhoog aanpassen? Ondertussen ben je ruim 1½ jaar lang blind aan het varen als bedrijf. Het enige waar je op vaart is het saldo van je bankrekening en dat kan maar is erg onnauwkeurig en geeft je geen management informatie.

 

Winst & verliesrekening

Het instellen van benodigd of wenselijk resultaat wordt gedaan aan de hand van de informatie die je uit je winst en verliesrekening haalt. Hierin staan 2 onderdelen die relevant zijn voor je bedrijf. Dat is de bruto- en nettowinst. Nu is het maar net hoe de brutowinst wordt berekend om daar gebruik van te maken in je calculaties. De nettowinst is natuurlijk eenduidig, is gewoon wat overblijft onder aan de streep. In mijn optiek is de brutowinst belangrijker als de nettowinst. De brutowinst is altijd direct gekoppeld aan je omzet. Je overige kosten deels maar niet 100%. Sommige kosten lopen gewoon door of je nu je omzet doelstellingen haalt of niet. Alleen hoe bereken je de brutowinst? Ik zie in veel jaarrekeningen dat deze in mijn optiek niet juist is vermeld. Daar staat bruto winst is omzet minus inkopen. Tja dat is in mijn optiek slechts een deel om je omzet mee te behalen. Alleen met materiaalverkoop haal je je omzet niet als hoveniersbedrijf, daar is ook arbeid voor nodig. Deze arbeid, intern of extern, dient in mijn optiek boven de streep te staan. Waarom? Omdat deze in directe relatie staat tot de omzet. Geen verkoop van inkoop geen omzet, geen verkoop van arbeid geen omzet.

Grootboeknummers en blind calculeren

Ook de grootboeknummers zijn van belang voor een goede calculatie. In hoeverre is jouw fiscale boekhouding zo opgesteld dat je daar management informatie uit kan halen voor je bedrijfseconomische boekhouding? Heel vaak worden kosten of inkopen op een hoop gegooid waardoor je geen idee hebt van de verdeling. Als je geen idee hebt van de verdeling heb je geen idee wat je normen moeten zijn. Heb je geen idee wat je normen moeten zijn dan ben je weer blind aan het calculeren.

Heb jij je eigen kostprijs berekend? Kan jij je fiscale boekhouding zou inrichten zodat jij daar snel je kostprijs uit kan halen? Of heb je daar je bedrijfseconomische boekhouding voor nodig? In hoeverre werken deze samen en zijn deze op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd? Hoe voorkom je dubbel werk? Ga eens in overleg met je boekhouder, accountant of intern met diegene die de boekhouding verzorgt. Geef aan wat je nodig hebt en bespreek hoe dit snel inzichtelijk te krijgen. Heb je geen kostprijs van je medewerkers dan ben ook je ook weer blind aan het calculeren. En ja om dit goed voor elkaar te krijgen kost tijd en geld. Aan jou de keuze blijf je blind calculeren en sturen met een vertraging van 1-1½ jaar of kan jij sturen per maand, per week, per dag, per project? Wat zou slim zijn in deze?

 

De tweede stap naar slimmer hovenieren

Slim calculeren & slim offertes opstellen?

Om je bedrijf financieel op koers te houden is slim calculeren essentieel. Dit kan je natuurlijk op papier doen, zoals altijd voor 1990. Je kan het ook op een rekenprogramma doen zoals tussen 1990 en 2000. Of je gebruikt een slim calculatieprogramma dat speciaal voor de groenbranch is ontwikkeld, zoals dat van TSD.

In dit programma kan je heel eenvoudig zelf je opslagen bepalen en vastleggen om te komen tot het wenselijk/benodigd resultaat. in dit programma kan je slim nacalculeren zodat jij je eigen normen kan opbouwen. In dit programma kan je per project je nettowinst en brutowinst zien. In dit programma kan je snel en makkelijk bestellijsten uitdraaien, urenoverzichten, prestaties per uur en nog veel meer………

Het gaat er niet om zodat je een zo hoog mogelijk winst behaald, het gaat erom dat je een financieel gezond bedrijf opbouwt waar jou opdrachtgever garantie krijgt op het uitgevoerde werk, ook na 3 jaar of meer. Een opdrachtgever zit ook niet te wachten op een bedrijf dat zijn verplichtingen niet kan nakomen. Of zwaar gestresst het werk moet uitvoeren en er daardoor veel fout gaat met de nodige irritaties en negatieve reclame.

Geen tijd? De Tuinregisseurs!

Geen tijd en zin om je te verdiepen in nieuwe software? Je wilt wel slim calculeren? Maak dan gebruik van de kennis en kunde van De Tuinregisseurs. Of het nu je eigen ontwerp is, die van een andere tuinontwerper of tuinarchitect, of een ontwerp van De Tuinregisseurs. Dit zijn de voordelen op een rijtje:

  • het ook kunnen doorrekenen van jouw ontwerpen;
  • opstellen ramingen en begrotingen voor jouw opdrachtgevers;
  • het kunnen werken met jouw inkoopgegevens, jouw opslagpercentages, jouw kostprijs, jouw wenselijk resultaat.
  • makkelijke bestellijsten van de te bestellen materialen;
  • overzicht lijst van benodigde machines;
  • overzicht van benodigde uren;
  • overzicht van de bruto- en nettowinst per project;
  • ook mogelijk de nacalculatie te laten verzorgen en je eigen normen te ontwikkelen.

En ja dat kost tijd en ja dat kost geld en ja dat is de keuze die jij moet maken, zo door varen of een goede koers kunnen uitzetten en die koers ook kunnen bijstellen en bewaren. Vraag je niet af wat het kost maar vraag je af wat het oplevert. Slimmer hovenier/ondernemen is niet harder werken maar slimmer. Dat vergt altijd anders denken en anders handelen. Hetzelfde blijven denken en doen en andere uitkomsten verwachten dat zal nooit gebeuren.

Wil je eens van gedachten wisselen?

Vul hiernaast het contactformulier in, selecteer De Tuinregisseurs, verzend en we spreken elkaar nader.