Belemmerende overtuigingen

Wat zijn overtuigingen? Hoe ontstaan overtuigingen en wat voor soort overtuigingen zijn er? Heel veel vragen bij deze twee woorden. Wat hebben deze te maken met Slimmer Calculeren zul je wellicht denken. Bij deze een korte uitleg.

Als coach werk je veel met de overtuigingen van de coachee. Laat ik eerst maar eens beginnen om uit te leggen wat overtuigingen zijn. Overtuigingen zijn gedachten die steeds in je hoofd zitten, die regelmatig door jezelf en in jezelf herhaald worden. Daarnaast zoek je vaak ook aanleiding(en) om deze overtuiging in stand te houden (zie je wel ik heb toch gelijk). Een overtuiging bepaalt hoe we ergens op (gaan) reageren of hoe we (gaan)handelen.

 

Hoe ontstaan overtuigingen?

Overtuigingen ontstaan gedurende je leven. Er zijn overtuigingen die ontstaan op jonge leeftijd en er zijn overtuigingen die ontstaan tijdens je werkzame leven.

De overtuigingen die op jonge leeftijd zijn ontstaan hebben vaak te maken met je zelfbeeld. Deze zijn ontstaan door opmerkingen van ouders, leraren, vrienden familie e.d. Deze tezamen zijn jouw waarheid over jezelf gaan vormen.

Overtuigingen tijdens je werkzame leven ontstaan door opmerkingen van collega’s, klanten, leveranciers maar zeker ook de gebeurtenissen die je hebt meegemaakt en waar jij een bepaalde mening of waarde aan hebt toegekend.

Overtuigingen kunnen heel hardnekkig zijn.

Wat voor soort overtuigingen zijn er?

Naast belemmerende overtuigingen zijn er ook stimulerende overtuigingen.

Stimulerende overtuigingen vergroten je zelfvertrouwen en je zelfbeeld. Belemmerende overtuigingen zorgen juist voor een negatief zelfbeeld en verkleinen je zelfvertrouwen. Vaak ben je je niet bewust van deze overtuigingen maar handel je er wel naar. Juist omdat je je er niet bewust van bent, kunnen belemmerende overtuigingen je leven beïnvloeden op een minder rooskleurige manier en leef je niet vanuit je gevoel.

Hoe kan jij je bewust worden van een belemmerende overtuiging? Een coach kan je daar zeker bewust van maken, maar je kan het ook zelf proberen.

 

Bewustwording

Overtuigingen zijn gedachten die zich steeds in je hoofd herhalen. Deze gedachten bevatten vaak de woorden: altijd of nooit. Ook hebben ze een waardeoordeel.

Misschien merk je iets van je eigen overtuiging(en) omdat je dingen op een bepaalde manier doet. Je bent er niet helemaal tevreden over en je zou het eigenlijk anders willen doen. Deze worsteling duidt meestal op een belemmerende overtuiging.

De volgende zinnen zijn voorbeelden van hoe je belemmerende overtuigingen in stand houdt:

 • Veranderen kan niet, is onmogelijk
 • Veranderen is erg lastig en moeilijk;
 • Zo ben ik nu eenmaal, daar kan ik niets aan doen.
 • Dat heb ik nu altijd, zie je wel.
 • Dat is nu eenmaal mijn manier, mensen vinden mij niet aardig.
 • Klanten vinden ons altijd te duur.
 • Het moet altijd goedkoper.
 • De klant belt niet terug het zal wel niet doorgaan.
 • Ik moet altijd korting geven.
 • Ik moet altijd alles oplossen.
 • Niemand kan doen wat ik doe.
 • Dat heeft de klant er toch niet voor over.

De tweede stap naar slimmer hovenieren

Overtuigingen en calculeren

Om Slimmer te kunnen Calculeren vormen je gedachten en overtuigingen een belangrijke rol. Natuurlijk spelen ook mee het verdienmodel, je concurrentiepositie, je bedrijfsvisie, de strategie, kostprijs, je opgebouwde normen, de werkvoorraad en nog veel meer.

Al heb je alles perfect voor elkaar dan nog kunnen belemmerende overtuigingen roet in het eten strooien. Je stelt een oplossing niet voor omdat je denkt dat kan de klant toch niet betalen. Je stelt je calculatie naar beneden bij omdat je klanten aangeven dat je zo duur bent (heb je ooit een klant horen zeggen dat je zo goedkoop bent?). We zullen maar korting aanbieden want anders krijgen we de opdracht niet.

We benoemen het eventuele meerwerk maar niet want anders gaat de opdracht niet door. De werkvoorbereiding kunnen we nooit in rekening brengen. Omdat we het ontwerpwerk verkopen voor 2,- euro per vierkante meter moet het binnen 2-3 uur klaar zijn (het ontwerp en de calculatie). Ik kan geen goed ontwerp maken in 2 uur. We kunnen geen voorrijkosten berekenen omdat andere hoveniers dat ook niet doen. We kunnen een service of adviesafspraak niet in rekening brengen want dat is service en service is gratis. Ik vraag niet naar het budget want dat komt zo negatief over.

Je leest het, de overtuigingen zijn allemaal belemmerend en hebben een negatieve invloed op het calculatieproces. Bij een (kleine) ondernemer spelen emoties en overtuigingen vaak een grote rol in het calculatieproces. Opdrachtgevers weten dat en sommigen manipuleren je ook zo dat jij altijd met je prijs naar beneden gaat. Daarnaast zullen jouw overtuigingen en gedachten onbewust worden gecommuniceerd naar jouw opdrachtgever. Omdat jouw opdrachtgever ook een geest heeft zal hij dit oppakken.

 

Krijgt een opdrachtgever daar geen vat op dan zal komen er vaak verwijten zoals: u gedraagt zich arrogant, of u bent niet flexibel, of u denkt niet met ons mee of opmerkingen van gelijke strekking.

 

Hoe een belemmerende overtuiging ontdekken?

Hoe kan jij je bewust worden van een belemmerende overtuiging? En als je er bewust van bent geworden wat dan? 

Zoals eerder al aangegeven een coach helpt jou daarbij maar je kan zelf ook een heel eind komen. Een coach stelt altijd vragen om jou bewustwordingsproces te stimuleren. Je kan ook vragen stellen aan jezelf (reflecteren) en  vragen stellen aan je belemmerende overtuiging die jij als waar hebt aangenomen.

De vraag die je dan stelt aan je belemmerende overtuiging is deze: is de overtuiging 100% waar?

Zo nee dan is het een belemmerende overtuiging en kan je aan het werk. Het hoeft niet, dan hou je het in stand.

De volgende vraag die je jezelf kunt stellen is; wil ik mijn overtuigingen loslaten? Heb ik er zoveel last van? Zonder motivatie lukt dit zeker niet. Daarnaast is er vaak de neiging de belemmerende overtuiging vast te houden om je gelijk te bewijzen. Zie nou wel dat gebeurt mij nu altijd e.d.

 

Opruimen van belemmerende overtuigingen

Net als belemmerende overtuigingen, kunnen stimulerende overtuigingen ook gecreëerd worden.

Stel jezelf de volgende “hoe” vragen:

 • Hoe kan ik het beter doen?
 • Hoe kan ik het voorkomen?
 • Hoe zou het wel werken?

Stel jezelf geen “waarom”-vragen:

 • Waarom gebeurt mij dit?
 • Waarom overkomt mij dit?
 • Waarom werkt dat niet?

Buiten het feit dat je waarschijnlijk geen antwoord weet op de “waarom”-vragen nemen deze vragen je mee naar het verleden. Hier is niets mis mee tenzij je in de vragen en in het verleden blijft hangen. Je kunt de dingen die je in het verleden hebt meegemaakt ook als excuus gebruiken om niet te hoeven veranderen.

De “hoe”-vragen nemen je mee naar de verandering in de toekomst. De vraag stellen is al een teken van willen veranderen. Je bent niet tevreden met je huidige handeling en dus wil je aan jezelf werken.

 

Affirmaties

Om je belemmerende overtuigingen om te zetten naar stimulerende overtuigingen kun je gebruik maken van affirmaties.

Affirmaties zijn teksten die je in gedachten of hardop uitspreekt en die je gedachten beïnvloeden en versterken. Door ze bewust en op een positieve manier te gebruiken en regelmatig te herhalen kun je je gedachten over jezelf veranderen – en dus verander je ook je leven.

Voorbeelden van affirmaties:

 • Ik ben een goede en integere vakman.
 • Ik ben goed in wat ik doe.
 • Ik heb veel zelfvertrouwen.
 • Ik kan veranderen.
 • Ik bied mijn klanten verschillende mogelijkheden aan, hierbij heeft men keuzevrijheid.
 • Ik heb gezien, vanuit de nacalculatie, dat we deze prijs nodig hebben.
 • Ik ben het waard om deze tijd en prijs te rekenen.

Zo kan ik nog vele voorbeelden noemen die van invloed zijn op het calculatieproces. Wil jij Slimmer Calculeren? Volg dan de Training Slimmer Calculeren of laat je 1 op 1 coachen (en lees de reviews) om je belemmerende overtuigingen op te sporen en op te ruimen.

Meer informatie? Vul hiernaast je gegevens in en selecteer hovenierscoach. Wie weet tot ziens.

ing. Alexander Bijl
erkend coach en trainer