SMART doelen leren stellen

Als ondernemer/hovenier streef je altijd doelen na. Soms zijn deze helder soms niet. Hoe het doel uiteindelijk kan worden bereikt is vaak niet direct duidelijk. De SMART methode kan jou daarbij helpen.

Wat zijn de voordelen voor het gebruik van SMART bij het stellen van doelen?

 • Makkelijk te begrijpen voor iedereen.
 • Extreem concreet.
 • Voorkomen van vrijblijvendheid en open eindjes
 • Voorkomen van onduidelijke afspraken
 • Benoem duidelijk wat het resultaat moet zijn en dat kan misverstanden voorkomen.
 • Verplicht tot nadenken.

Als er voordelen zijn, dan zijn er vaak ook nadelen, je zou deze kunnen benoemen als nadelen.

 • Gebrek aan Ambitie (de A in smArt) staat voor acceptabel. Acceptabel mist vaak ambitie.
 • Veel doelen worden geformuleerd om richting te geven en niet om per se te worden behaald.
 • Sommige type doelen zijn niet SMART te formuleren, denk aan veiligheid.

Wat is SMART?

SMART staat voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch (of Relevant)
 • Tijdgebonden

Specifiek

Maak een doel specifiek. Dat wil zeggen: SMART kan helpen om een doel te specificeren. Het voorkomt dat je in algemeenheden vervalt. De vraag is: wat wilt je nu precies bereiken? Maar je kunt het nog meer specifiek maken door te benoemen wie en wat je nodig hebt om je doelen te realiseren, of wat u je/we gaan doen om deze te realiseren. Een voorbeeld van een te algemeen doel is: ‘we willen meer winst’. Specifieker is: ‘we willen volgend kwartaal 5.000 euro meer netto winst ten opzichte van het zelfde kwartaal vorig jaar (vorig jaar was dat 25.000 euro en dit jaar willen we 30.000 euro)’

Meetbaar

Hoe weet je of je doel bereikt is? Hoeveel moet je doen? Hoe kun je dat meten? Wanneer ga je meten? Hoe ga je meten? Houd er rekening mee dat het belangrijk is om na te denken over wat je meet. Stel hetzelfde doel als hierboven. We willen dit wekelijks/maandelijks meten. We willen hiervoor wekelijks/maandelijks de financiële gegevens op tafel hebben. We willen de voor- en naculculatiegevens erbij hebben om de cijfers te kunnen analyseren etc..

 

 

De tweede stap naar slimmer hovenieren

Bron afbeelding: doelen stellen gids

Acceptabel

Acceptabel gaat vooral over je afvragen of je geen ruzie gaat krijgen met mensen als je dit doel zou behalen. Zijn er mensen die je tegen gaan werken? Doelen moeten acceptabel en aanvaardbaar zijn. Daarbij is de grote vraag: committeer iedereen zich aan de doelstelling? Stemmen de medewerkers in met de gestelde doelen?
Vindt het team de doelen aanvaardbaar? Sluiten de doelen aan bij de draagkracht en draaglast van de teamleden?
Commitment is essentieel wanneer het gaat over het behalen van doelen. Commitment is wat anders dan: begrijpen dat het niet anders kan of er maar mee instemmen omdat het nu eenmaal moet. Lees ook: ‘commitment is meer dan het ergens mee eens zijn’.

Denk ook aan de A van Ambitie. Ambitieuze doelen zijn vaak een stuk motiverender.

Realistisch

Doelen moeten realistisch zijn. Dat is behoorlijk subjectief natuurlijk want wat is realistisch? Het gaat om de vraag of de doelstelling haalbaar is binnen de gestelde tijd? Vragen die zich hier aandienen zijn:

 • Daagt jij jezelf voldoende uit of ben je te veeleisend?
 • Is het doel voor jou haalbaar en geldt dat ook voor anderen?
 • Zijn de inspanningen die je moet verrichten in verhouding tot andere werkzaamheden of doelen die je ook gesteld hebt?

Tijdgebonden

Doelen moeten binnen een bepaalde tijd gerealiseerd zijn. Anders is het een oneindig verhaal. Onder het kopje tijd kunt u benoemen:

 • Wanneer je welke doelen wilt behalen
 • Wanneer je gaat evalueren
 • Wanneer je gaat rapporteren

Wil jij je doelen SMART leren stellen in het calculatieproces? Wil jij Slimmer Calculeren? Volg dan de Training Slimmer Calculeren of laat je 1 op 1 coachen (en lees de reviews) om je belemmerende overtuigingen op te sporen en op te ruimen.

Meer informatie? Vul hiernaast je gegevens in en selecteer hovenierscoach. Wie weet tot ziens.

ing. Alexander Bijl
coach en trainer
(aangesloten bij de NOBCO – Nederlandse Orde Beroeps COaches)