Naar doelen werken

Iedere ondernemer/hovenier stelt zichzelf doelen en wil deze ook behalen. Soms is het handig om iemand te hebben (een coach) die samen met jou jouw doelen formuleert en je ondersteunt met het behalen van je doelen. Hiervoor kan de GROW methode helpend zijn om gestructureerd aan je doel(en) te werken.

Vorige week heb ik een tip gegeven om je doel(en) te formuleren met behulp van de SMART methode.

SMART staat voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch (of Relevant)
 • Tijdgebonden

GROW

Als coach gebruik ik graag het GROW model om gestructureerd naar het doel/resultaat te werken. De kracht van het GROW model is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. Doordat jij (als coachee) zélf actief bent in het verhelderen van het probleem en het genereren van ideeën, beklijft de output beter. Jij als coachee komt als het ware zélf tot oplossingen die bij jou passen.

Veel adviseurs adviseren op een dusdanige wijze dat het bedrijf hun adviezen moet opvolgen om tot het gewenste resultaat te komen. Een coach werkt door middel van het stellen van vragen. Om op deze wijze te achterhalen wat het beste bij het bedrijf/de persoon past om te komen tot het gewenste resultaat. Want er zijn vele wegen naar een resultaat en als het uit iemand zelf komt past het in ieder geval bij diegene en werkt beter dan een van buitenaf opgelegde/geadviseerde werkwijze. De vragen kunnen soms confronterend of provocerend zijn om het doel en de weg er naar toe scherp te krijgen.

Het GROW coaching model is ervarend leren: reflectie, inzicht, kiezen en doen. Het succes van het traject is mede afhankelijk van de tijd en de energie die je er zelf in investeert.

GROW staat voor:

 • Gewenst resultaat
 • Realiteit
 • Opties
 • Wil

Stap 1: Gewenst resultaat

Stap één van het GROW model is het vaststellen van het doel/resultaat, zowel voor de korte als langere termijn.

Het doel dient te voldoen aan de SMART-vereisten. Deze zijn vorige week behandeld.

Voorbeeldvragen om de doelstelling te achterhalen:

 • ‘Wat is belangrijk voor jou op het vlak van [thema]?’
 • ‘Wat is daar belangrijk aan voor jou?’
 • ‘Wat wil je bereiken op het vlak van [thema]?’
 • ‘Hoe zal je weten dat je dat doel bereikt hebt?’
 • ‘Hoe zal je weten dat het probleem is opgelost?’

Stap 2: Realiteit

Stap twee van het GROW model is het verkennen van de reële en actuele situatie. Het gaat er in deze fase om het thema te doorgronden en aan te scherpen. De rol van de coach is de coachee te stimuleren tot zelf-evaluatie en analyse van concrete voorbeelden.

Belangrijk is de rode draad vast te houden en irrelevante zijpaden tijdig af te sluiten. De coach kan met specifieke feedback een bijdrage leveren aan het verhelderen van het kernprobleem.

Voorbeeldvragen om de actuele situatie te onderzoeken:

 • ‘Wat gebeurt er nu?’
 • ‘Wat, wanneer, wie, hoe vaak?’
 • ‘Wat is het resultaat daarvan?’
 • ‘Waarom is het ingebrachte onderwerp een probleem?’
 • ‘Wat zijn concrete voorbeelden?’
 • ‘Wat ging er tot nu toe mis?’
 • ‘Hoe doe je het om te falen?’
 • ‘Wat ging er goed?’
 • ‘Is het altijd een probleem of zijn er situaties waarin het goed of beter ging?’
 • ‘Wat zijn belangrijke factoren?’
 • ‘Wat heb je al ondernomen om het probleem het hoofd te bieden?’

De tweede stap naar slimmer hovenieren

Stap 3: Opties

Doel van stap drie bij het GROW model is het genereren van ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. De kunst is een creatief denkproces op gang te brengen en – niet gehinderd door censuur of voorwaarden voor uitvoerbaarheid – vrijuit te brainstormen. Je coach bevordert het creatieve denkproces bij jou als coachee en draagt eventueel ook zelf suggesties aan.

Voorbeeldvragen om opties te bedenken:

 • ‘Wat zou je nog kunnen doen?’
 • ‘Wat zou je doen indien niets je tegenhield?’
 • ‘Wat als deze belemmering er niet meer zou zijn?’
 • ‘Wat zijn de voor- en nadelen van deze optie?’
 • ‘Welke factoren zal je gebruiken om de opties af te wegen?’

Stap 4: Wil

Om ergens te komen is een wil vereist, een motivatie en een actieplan. Welke optie(s) zullen jou weerhouden (o.a. belemmerende overtuigingen) om je volledig in te zetten? Deze dienen in kaart te worden gebracht en waar mogelijk opgeruimd of rekening mee te houden. Deze stap wordt afgesloten met een duidelijk actieplan over wie en wat er binnen welk tijdsbestek gedaan dient te worden.

Voorbeeldvragen om een actieplan op te stellen:

 • ‘Wat zal je doen om je doel te bereiken, en wanneer?’
 • ‘Welke van de genoemde ideeën ga je uitvoeren?’
 • ‘Wat is de eerste concrete stap die je NU kan zetten?’
 • ‘Wat zijn de vervolgstappen?’
 • ‘Wat zijn eventuele belemmeringen?’
 • ‘Hoe zal je deze overwinnen?’
 • ‘Hoe gemotiveerd ben je om deze optie uit te voeren?’
 • ‘Wat heb je nodig om nog gemotiveerder te zijn?’
 • ‘Wat heb je nodig om je ideeën in de praktijk te brengen?’
 • ‘Hoe kan ik of je omgeving je daarbij helpen?’
 • ‘Zal je met dit actieplan je doel bereiken?’

 

En nu?

Je kan met deze uitleg alvast zelf aan de slag gaan. Stel jezelf de vragen, onderzoek de realiteit en je opties, stel een actieplan op en volg dit op. Klinkt simpel maar dat is het niet. Het begint met het stellen van vragen. De vragen die jezelf stelt zullen anders zijn dan die een ervaren coach je stelt. Daarnaast is meer aan coaching dan louter het toepassen van het GROW coaching model. Ieder mens en iedere vraag is uniek, elk traject is maatwerk. Als coach zal ik gebruik maken van mijn coachingsvaardigheden als actief luisteren, maïeutiek, het creëren van rapport, geven van feedback en specifieke werkvormen.

De GROW methode komt pas tot zijn recht wanneer ze toegepast wordt door een professionele coach. Die kiest ook per opdracht de relevante methodiek afhankelijk van de persoon en de coachingsvraag.

Gevaren

Aan elke methode zitten gevaren of aandachtspunten waar je rekening mee moet houden, zo ook bij de GROW methode.

Een verkeerd doel. De meesten van ons weten nog wel dat de politie een doel had om meer bonnen uit te schrijven. Hierbij werd voorbij gegaan dat dit niet het doel is van een bon of zelfs van de politie en dat het de nodige interne en maatschappelijke onrust teweeg bracht.

Tegengestelde belangen. Zo kan je binnen een bedrijf ook verschillende teams hebben die ieder hun eigen doel en GROW methode hebben. Nu kan het zo zijn dat door het halen van je eigen teamdoelen de te behalen doelen van het andere team tegenwerkt. Onderlinge communicatie en afstemming is dus ook nodig.

Teveel doelen stellen. Het is onderzocht dat mensen bij meerdere doelen het liefst gaan voor het makkelijkste doel, zelfs als er twee doelen zijn geformuleerd. Werk dus een doel per keer af. Binnen een bedrijf zijn de nodige processen waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Beperk je en werk stap voor stap naar verbetering. Test het uit of het voor jou werkt en zo niet pas het aan.

Afspraak?

Wil jij gestructureerd aan je doelen werken? Laat je dan 1 op 1 coachen (en lees de reviews) en/of volg het jaarprogramma en download hier de informatie.

Afspraak? Vul hiernaast je gegevens in en selecteer hovenierscoach. Wie weet tot ziens.

ing. Alexander Bijl
erkend coach en trainer
(aangesloten bij de NOBCO – Nederlandse Orde Beroeps COaches)