Gratis advies
Meer verdienen
Delers van expertise
Wekelijkse tips

DISCLAIMER

Disclaimer
De webmaster van Slimmer Hovenieren zet zich maximaal in om deze site permanent beschikbaar te houden en om fouten in de inhoud van de website te vermijden.

Slimmer Hovenieren kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Slimmer Hovenieren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Slimmer Hovenieren.

Ook kan Slimmer Hovenieren niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze site, noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze sites. De informatie op deze site wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

Slimmer Hovenieren kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Slimmer Hovenieren niet garanderen dat informatie die op deze site is geplaatst, volledig en juist is. Gegevens die op deze site voorkomen, mogen niet zonder toestemming van Slimmer Hovenieren gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u per e-mail stellen.

De tweede stap naar slimmer hovenieren