Gratis advies
Meer verdienen
Delers van expertise
Wekelijkse tips

BEDRIJFSOVERNAME

06 -53 250 362

Bij een bedrijfsovername komen er vele aspecten kijken die van belang zijn voor het welslagen van een overname. Maar naast financiële aspecten spelen namelijk ook de bedrijfscultuur, doelgroepen en bedrijfsprocessen een cruciale rol.

Als ondernemer is het vaak verstandig om hier met meerdere partijen over te spreken. De eerste aangewezen persoon is de accountant. Het financiële aspect is vervolgens veelal leidend. Maar alleen daarop focussen is een basis voor mislukking.

 

Aanleiding bedrijfsovername

Het is van belang om de aanleiding van een bedrijfsovername goed te onderzoeken. Is het om snel een marktaandeel te verwerven? Is het om in een nieuwe regio activiteiten te ontplooien? Wil je extra kennis en ervaring in huis halen? Wil jij je dienstenpakket uitbreiden? Kortom, onderzoek je opties en kijk of laat kijken welke andere mogelijkheden er zijn.

 

Bedrijfscultuur bij bedrijfsovername

Het is hierboven al aangegeven; de bedrijfscultuur. Dit onderzoek je dus door onder andere te spreken met de eigenaar, medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers. Hierbij is het van belang dat er de juiste vragen worden gesteld. Want als je de verkeerde vragen stelt dan krijg je vervolgens ook de verkeerde antwoorden.

Bedrijfsprocessen

Naast de bedrijfscultuur dienen de bedrijfsprocessen van de bedrijven op elkaar te worden afgestemd en waar nodig aangepast. Dit is een belangrijk onderdeel om na de overname het werk soepel te laten verlopen. Dit kan inhouden dat alle medewerkers daarin getraind of gecoacht dienen te worden.

 

Waardebepaling

Over de waardebepaling van een bedrijf is veel geschreven. De verkoper vind vaak dat hij of zij op een goudmijn zit. De kopende partij wil dat wel eens bewezen zien en dat valt vervolgens vaak tegen. Wat wil je overnemen? Alleen de opdrachtenportefeuille? De machines? De medewerkers?

 

Het bedrijfskapitaal……..de medewerkers

Een hoveniersbedrijf kan niet zonder vakbekwame, betrokken en loyale medewerkers. Als ondernemer dien jij daarom te bepalen wij er gaat en wie er bij komt. Ook dienen daarna de nieuwe collega’s aan elkaar te wennen. Ieder bedrijf (lees medewerkers) heeft zo zijn manier van werken opgebouwd. Mensen kunnen nog wel eens star zijn om nieuwe manieren van werken op te pakken. Wees je bewust van deze dynamiek en help de medewerkers en geef hen tijd daarvoor en calculeer dit in.
Afspraak? Bel 06 – 53 250 362 of mail me.

De tweede stap naar slimmer hovenieren