Gratis advies
Meer verdienen
Delers van expertise
Wekelijkse tips

JAARPROGRAMMA OPTIMALISERING BEDRIJFSPROCESSEN

06 – 53 250 362

Een hoveniersbedrijf kent vele bedrijfsprocessen om van prospect tot eindproduct te komen. Optimalisering en onderlinge afstemming van de verschillende bedrijfsprocessen is hierbij van belang. Dit zal altijd leiden tot slimmer werken. Slimmer werken geeft meer structuur, duidelijkheid, rust en rendement. Hieruit volgt meer tevreden opdrachtgevers en medewerkers.

Een van de kernkwaliteiten van De Hovenierscoach is om complexe processen te vereenvoudigen. Naast het vereenvoudigen deze ook te stroomlijnen en te standaardiseren. Hierdoor kan je in minder tijd meer doen.

Als jij in minder tijd meer kan doen is het effect of meer rendement of meer vrije tijd. Als je het goed doet een hoger rendement en meer vrije tijd.

 

Jaarprogramma

Om de verschillende bedrijfsprocessen te optimaliseren heeft De Hovenierscoach een werkboek en jaarprogramma ontwikkeld. Na een inventarisatie van de huidige situatie en werkwijze gaan we stap voor stap aan het werk om jouw bedrijf te stroomlijnen.

Hierdoor ontstaat al met al meer werkplezier en meer duidelijkheid naar je medewerkers en je opdrachtgevers.

Je kan elk moment starten met dit jaarprogramma optimalisering bedrijfsprocessen.

Reviews jaarprogramma

Erwin en Carole Vroegop

Na diverse mailtjes te hebben ontvangen en gelezen van de Tuinregisseur hebben wij contact gezocht met Alexander april 2016. Na dit contact hebben we een jaar lang coaching genomen om voor ons wat meer rust en structuur te krijgen in ons bedrijf.

Door een jaar lang begeleiding van Alexander te krijgen, kwamen vele aspecten aan bod. In het begin moesten we erg aan elkaar wennen maar door de doortastendheid en expertice van Alexander gingen de ogen langzaam open waardoor wij daadwerkelijk meer rust en structuur konden aanbrengen in de bedrijfsvoering maar ook in de combinatie werk – privé. Het gaf in eerste instantie meer werk met zich mee om bestaande processen inzichtelijk te krijgen en te benoemen maar gedurende het coachings jaar plukten we hier zeker de vruchten van.

Alexander is iemand die via de helicopter view de knelpunten inzichtelijk maakt waardoor wij nu op een hele prettige en gestructureerde manier ons bedrijf verder kunnen runnen.

Vroegop hoveniers | Marknesse
www. vroegophoveniers.nl

 

Hans Bauke Tuinier

Hoveniersbedrijf Tuinier uit Krimpen aan den IJssel werkt met ca. 8 mensen in de uitvoering. Daarnaast een projectleider die de werken voorbereid en begeleid en een secretaresse.
Het ontwerpen wat eerst in eigen bedrijf werd gedaan wordt nu uitbesteed. Het bedrijf bestaat sinds 2001.

Aanleiding coaching
Nadat ik verschillende malen de zaterdagmail had gelezen ben ik in de zomer van 2018 gaan nadenken over coaching. Voor die tijd had ik ook met anderen gesproken om verbeteringen door te voeren persoonlijk en bedrijfsmatig. Alleen dat bracht me nog niet echt wat ik wilde. Ik twijfelde heel erg omdat het best een forse investering is. Na vele overwegingen heb ik in oktober
2018 besloten het jaarprogramma te gaan volgen.

Ervaring
Omdat het sturen op cijfers een onderdeel is van dit jaarprogramma heb ik in oktober 2019 kunnen constateren dat ik bij gelijkblijvende omzet in 2019 een rendementsverbetering van bijna
€ 30.00,00 heb kunnen constateren. Het hele proces was niet altijd even prettig en fijn maar ik kan nu wel na 11 maanden zeggen dat ik vanuit veel meer rust en overzicht aan het ondernemen ben. Afgelopen jaar had ik voor het eerst sinds ik me kan heugen een echte vakantie met mijn gezin in zomer 2018. Ik heb zoveel geleerd en toegepast waar ik nog jaren mee verder kan.
Er zijn grote en minder grote ingrepen gedaan. Daarnaast heeft Alexander ook enkele keren met de medewerkers gesproken wat hun en mij ook heeft geholpen.

Aanbeveling
Als jij als ondernemers/hovenier nadenkt over coaching kan ik alleen maar zeggen dat dit jaarprogramma werkt als je doet wat er is afgesproken en aangegeven. In mijn geval heb ik de investering in 1 jaar ruim 2x terug verdient en werk ik nu meer vanuit rust en overzicht, kortom heerlijk en ik ben dik tevreden.

www.hoveniertuinier.nl

Bedrijfsanalyse

Voordat we aan de gang gaan doen we een interne analyse. Hierbij komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde; doelen en werkwijze, taken en bevoegdheden, deskundigheid, beleidsbeïnvloeders, besluitvorming, autonomie, bedrijfsklimaat, samenwerking, houding, slagkracht, wensen, de eigenaar en de medewerkers. De externe analyse bestaat o.a. uit; concurrenten, doelgroepen, en werkgebied.

 

Aanleg nieuwe tuinen en terreinen

Aandachtspunten zijn; intakegesprek, definities, hand-outs, opdrachtbevestigingen, ontwerp, ramingen, begrotingen, opdrachtbevestiging, logistiek.  planning, werkoverleg,werkbrieven, projectbegeleiding, nacalculatie, oplevering, service en begeleiding, klachten afhandeling, meerwerk, opvolgend onderhoud.

 

Andere aandachtspunten

Onderhoud tuinen en terreinen, personeel, algemeen, marketing, cijfers, bedrijfsidentiteit, van wens naar werkelijkheid, strategie, planning. Afhankelijk van jouw wensen en inzet wordt het werkboek gevolgd of onderdelen daaruit. Jij bepaald de volgorde en snelheid binnen het jaarprogramma. Voor meer informatie: bel 06 -53 250 362 of mail naar a.bijl@jouwondernemerscoach.nl

 

 

Stephan van Roemburg

Na een eerste kennismaking met Alexander Bijl was het voor mij een verlichting dat er iemand was die meedacht en plannen had om stap voor stap problemen aan te pakken. Na analyse van de problemen deze ook stukje voor stukje op te lossen. Met de ervaringen en inzet van Alexander Bijl ben ik anders in de zaak gaan staan en heeft het mij ook verder geholpen . Het blijft altijd een proces van sturen en bijsturen. Mocht je opzoek zijn naar iemand die je verder kan helpen dan kan ik je Alexander Bijl zeker aanbevelen.

 

Stevaro hoveniers | Hilversum
www. stevaro.nl

 

Arie Voskuilen, Bas Bosman en Freek Bosman,

Als drie koppige directie twijfelden we in het begin om een coachingstraject van 1 jaar aan te gaan. Het is financieel een hele investering en ook qua tijd. Daarnaast laat je iemand ook in het bedrijf kijken. Ook zou het confronterend kunnen zijn.
Nu na 1 jaar kunnen we zeggen dat het de financiële investering meer dan waard is geweest en dat de tijdsinvestering, zeker in 2e helft van het jaar, erg meeviel. Er waren enkele confrontaties maar die waren ook nodig om ons los te krijgen en ons tot actie aan te zetten. Je werkt al 10-20-30 jaar op dezelfde manier die soms erg frustrerend was, dat is nu voorbij.

Wij bevelen dit jaarprogramma zeker aan voor collega hoveniersbedrijven. Het heeft ons structuur gebracht, meer rust en inzicht. Hierdoor werken we nu veel professioneler, is ons rendement verhoogt en rekenen we nooit meer voor niets ontwerpen uit. We werken vanuit onze visie en missie en hebben handvaten gekregen om onze organisatie te optimaliseren. Ook de medewerkers ondervinden hier profijt van doordat er minder fout gaat, er heldere afspraken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en betrokken worden in het realiseren van onze missie. Als laatste profiteren onze opdrachtgevers hier van. Men weet hoe we werken, vanuit een heldere werkwijze en structuur. Hierdoor wordt er een beter eindproduct afgeleverd binnen de gestelde en verwachte tijd. We gaan de komende jaren verder op het gelegde fundament.

Bosmantuinen | Hoogland

www.bosmantuinen

De tweede stap naar slimmer hovenieren