Gratis advies
Meer verdienen
Delers van expertise
Wekelijkse tips

MARKETINGPLANNEN

06 -53 250 362

Waarom een marketingplan? Wat is het doel van een marketingplan? Wat staat er in een marketingplan? Hoe kan ik uitvoering geven aan mijn of het marketingplan?

Allemaal belangrijke vragen. Waarom heeft een hoveniersbedrijf een marketingplan nodig? Om kort te zijn: om zo efficiënt mogelijk met je tijd en geld om te gaan. Zelfs als de opdrachten regelmatig en ongevraagd binnenkomen kan een marketingplan zinvol zijn. Dit om opdrachten te filteren en juist die opdrachten over te houden die je het leukste vindt om te doen.

 

Inspelen op de markt

Een hoveniersbedrijf is veelal actief op verschillende markten of doelgroepen. Ik denk hierbij aan tuinaanleg. Dit kan zijn het realiseren van nieuwe tuinen bij nieuwbouwwoningen of het renoveren van bestaande tuinen bij bestaande woningen. Of de tuinaanleg is terreinaanleg en is jouw markt de bedrijven en instellingen. Of realiseer jij de tuinaanleg op erven, buitenplaatsen en landgoederen? Historisch erfgoed of nieuwe aanleg?

Hetzelfde geldt voor het onderhouden van tuinen en terreinen.

 

Inspelen op je kwaliteiten oftewel waarde toevoegen

Waarin onderscheidt zich jouw bedrijf? Wat doe jij zo goed waardoor opdrachtgevers het beste voor jou kunnen kiezen? Wat kan jij beloven en waarmaken wat een ander niet kan? Een frisse blik van buitenaf kan hierbij zeer waardevol zijn.

Hierbij zet jij jouw kwaliteiten voorop en zoekt daar jouw specifieke doelgroep(en) bij. Soms heeft een bedrijf kwaliteiten die niet bekend zijn bij die doelgroepen die daarom vragen. Daarom een marketingplan.

Communiceren

Hoe communiceer jij met je huidige en potentiële opdrachtgevers? Wat is het imago van het bedrijf? Daarom een marketingplan en strategie.

 

Wat wil jij de komende 5 jaar bereiken?

Het doel van elk plan is om planmatig en doelgericht te werken. Waar wil je staan met jouw bedrijf over 3 jaar, 5 jaar? Hoe en wat kan en ga je inzetten om dat doel te bereiken?

 

SMART en GROW

De kracht van het GROW model is dat het in vier overzichtelijke stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. Goal, Reality, Options en Will. Formuleer daarbij de doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

 

Marketinbudget

Hoe bepaal je nu je marketingbudget? Hiervoor zijn ook weer verschillende methoden, zoals;

  • omzetpercentagemethode, de naam zegt het al een percentage van de huidige omzet.
  • sluitpostmethode, wat blijft er aan cashflow over.
  • pariteitenmethode, wat besteedt de concurrent aan marketing.
  • taakstellende methode, welke budget heb jij nodig om een bepaald doel/omzet te halen?

Zo zijn er nog vele zaken die van belang zijn opdat jij slim met je marketingbudget en -tijd omgaat.

Afspraak? Bel 06 -53 250 362.

De tweede stap naar slimmer hovenieren